David Rutten houdt zich uitsluitend bezig met de behandeling van strafzaken. Zijn werkwijze is dat hij met cliënten hun (bewijs)positie in kaart brengt en aan de hand daarvan strategieën worden bepaald.

Mr. J.G.D. Rutten

David Rutten legt zich uitsluitend toe op de behandeling van nationale- en internationale strafzaken. Hij behandelt alle facetten van het strafrecht en treedt in heel Nederland op voor alle rechterlijke instanties.

Zijn praktijk bestaat met name uit het behandelen van zaken betreffende georganiseerde criminaliteit, waaronder verdenkingen inzake de Opiumwet, Wet Wapens- en Munitie en verdenkingen van fiscaal-economische aard. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring met de behandeling van commune strafzaken, waaronder levensdelicten, zedenzaken en mensenhandel. Verder behandelt hij TBS- en Jeugdzaken. Ook voor de lichtere verdenkingen, zoals overtredingen of zaken die ten overstaan van de politierechter worden behandeld, kunt u bij hem terecht.

David Rutten verleent geen rechtsbijstand aan kroongetuigen en informanten.

Daar waar mogelijk en opportuun stuurt hij er bij het openbaar ministerie op aan de zaak buiten de rechter af te doen.

Ook worden er  deskundigen ingeschakeld wanneer de zaak daarom vraagt. Te denken valt hierbij aan het inwinnen van advies bij gedragsdeskundigen, forensisch deskundigen en deskundigen op het gebied van telecommunicatie.

Hij onderhoudt goede samenwerkingsverbanden met diverse kantoren in het buitenland, waaronder in België, Spanje en Duitsland.

Vanzelfsprekend  verhoudt hij zich enkel en alleen tot de media, eerst na overleg met de cliënt en als hij dit in het belang van de zaak acht.

Met betrekking tot de wijze waarop en de voorwaarden waaronder u kunt worden bijgestaan, kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met hem opnemen.

C.V.

David Rutten studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij zich verdiept in het (inter)nationale straf- en strafprocesrecht. In februari 2003 werd David Rutten als advocaat beëdigd.

Tot 1 januari 2005 was hij als strafrechtadvocaat werkzaam bij Spong advocaten.

Vervolgens was David Rutten als partner verbonden aan het kantoor Bruins & partners advocaten alwaar hij zijn strafpraktijk heeft voortgezet. Vanaf 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2016 hield hij in Amsterdam tezamen met Rogier Schmidt praktijk onder de naam Schmidt & Rutten advocaten.

Thans voert David Rutten zelfstandig praktijk onder de naam Rutten Advocatuur te Hilversum.

David Rutten is te bereiken via rutten@ruttenadvocatuur.nl, via het kantoornummer 0357602863 of bij spoed op zijn mobiele telefoon 0641287093.