Wanneer uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’). In dat geval hoeft u alleen een vooraf vastgestelde, inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org.

Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt dan kan ik u bijstaan op betalende basis. Ik hanteer een vast uurtarief en maak vooraf een schatting van de omvang van de zaak. Bijstand op basis van een vast bedrag behoort ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over mijn tarieven kunt u te allen tijde contact met mij opnemen:

+31 (0)35 760 28 63 of rutten@ruttenadvocatuur.nl.

Derdengelden bankrekening
Rutten Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden bankrekening.